• bộ phát wifi mesch Deco M4(1pack)

  bộ phát wifi mesch Deco M4(1pack)

  Giá: 1.399.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Dưới 2 triệu

 • bộ phát wifi mesh Deco m4(2pack)

  bộ phát wifi mesh Deco m4(2pack)

  Giá: 2.499.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

 • bộ phát wifi mesh deco M4(3pack)

  bộ phát wifi mesh deco M4(3pack)

  Giá: 3.690.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: 3 triệu - 5 triệu

 • bộ phát wifi mesh deco M5(1pack)

  bộ phát wifi mesh deco M5(1pack)

  Giá: 2.090.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

 • bộ phát wifi mesh Deco M5 2(pack)

  bộ phát wifi mesh Deco M5 2(pack)

  Giá: 4.090.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: 3 triệu - 5 triệu

 • Bộ phát wifi mesh Deco M5 (3-pack)

  Bộ phát wifi mesh Deco M5 (3-pack)

  Giá: 5.990.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

 • thiết bị phát wifi WR841HP

  thiết bị phát wifi WR841HP

  Giá: 869.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi 4G M7200

  thiết bị phát wifi 4G M7200

  Giá: 1.299.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng với thiết bị, 6 tháng với pin

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  HÃNg SẢN XUẤT: TP-LINK

  KHOẢNG GIÁ: Từ 1 tới 3 triệu

  TỐC ĐỘ TẢI XUỐNG/TẢI LÊN: 150Mbps/50Mbps,

  HỖ TRỢ MẠNG: Tất cả các mạng

  CHUẨN KẾT NỐI: Cả 3G & 4G

 • thiết bị phát wifi tplink 4G M7300

  thiết bị phát wifi tplink 4G M7300

  Giá: 1.499.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng với thiết bị, 6 tháng với pin

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  HÃNg SẢN XUẤT: TP-LINK

  KHOẢNG GIÁ: Từ 1 tới 3 triệu

  TỐC ĐỘ TẢI XUỐNG/TẢI LÊN: 150Mbps/50Mbps,

  HỖ TRỢ MẠNG: Tất cả các mạng

  CHUẨN KẾT NỐI: Cả 3G & 4G

 • thiết bị phát wifi 4G tplink M7350

  thiết bị phát wifi 4G tplink M7350

  Giá: 1.649.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  HÃNg SẢN XUẤT: TP-LINK

  KHOẢNG GIÁ: Từ 1 tới 3 triệu

  TỐC ĐỘ TẢI XUỐNG/TẢI LÊN: 150Mbps/50Mbps,

  HỖ TRỢ MẠNG: Tất cả các mạng

  CHUẨN KẾT NỐI: Cả 3G & 4G

 • thiết bị phát wifi tplink ACher C58HP

  thiết bị phát wifi tplink ACher C58HP

  Giá: 1.729.000 VND

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 3x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi Tplink EAP245

  thiết bị phát wifi Tplink EAP245

  Giá: 2.690.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 2 triệu tới 4 triệu

 • thiết bị phát wifi Tplink EAP225 WAll

  thiết bị phát wifi Tplink EAP225 WAll

  Giá: 1.799.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Dưới 2 triệu

 • thiết bị phát wifi EAP225

  thiết bị phát wifi EAP225

  Giá: 2.190.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 2 triệu tới 4 triệu

 • thiết bị phát wifi TPlink EAP115-Wall

  thiết bị phát wifi TPlink EAP115-Wall

  Giá: 790.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Dưới 2 triệu

 • thiết bị phát wifi EAP115

  thiết bị phát wifi EAP115

  Giá: 890.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Dưới 2 triệu

 • thiết bị phát wifi EAP110_Outdoor

  thiết bị phát wifi EAP110_Outdoor

  Giá: 1.190.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Dưới 2 triệu

 • thiết bị phát wifi Acher MR200

  thiết bị phát wifi Acher MR200

  Giá: 3.099.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Trên 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi MR6400

  thiết bị phát wifi MR6400

  Giá: 2.599.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi TL_MR3020

  thiết bị phát wifi TL_MR3020

  Giá: 469.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số lượng ăng-ten: KHT

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n