• Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 UHF Pin sạc Lithium Ion 7.2V-2150mAh

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 UHF Pin sạc Lithium Ion 7.2V-2150mAh

  Giá: 6.104.000 VND

  Bảo hành: 24 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: Trên 4 triệu

 • Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 VHF Pin Lithium Ion 7.2V/2150mAh

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola XIR P3688 VHF Pin Lithium Ion 7.2V/2150mAh

  Giá: 6.104.000 VND

  Bảo hành: 24 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: Trên 4 triệu

 • Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola Xir C2620 UHF Pin Lithium Ion 7,4V 1750mAh

  Máy bộ đàm kỹ thuật số Motorola Xir C2620 UHF Pin Lithium Ion 7,4V 1750mAh

  Giá: 4.895.000 VND

  Bảo hành: 24 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: Trên 4 triệu

 • Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 UHF2 Pin Lithium Ion 7,4V 1750mA

  Máy bộ đàm cầm tay Motorola CP1660 UHF2 Pin Lithium Ion 7,4V 1750mA

  Giá: 3.970.000 VND

  Bảo hành: 24 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola CP1660 UHF1 Pin Lithium Ion 7,4V 1750mAh

  Máy bộ đàm Motorola CP1660 UHF1 Pin Lithium Ion 7,4V 1750mAh

  Giá: 3.970.000 VND

  Bảo hành: 24 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: Trên 4 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola CP1660 VHF Pin Lithium Ion 7,4V 1750mAh

  Máy bộ đàm Motorola CP1660 VHF Pin Lithium Ion 7,4V 1750mAh

  Giá: 3.970.000 VND

  Bảo hành: 24 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola CP1300-Pin Lithium Ion 1750mAh

  Máy bộ đàm Motorola CP1300-Pin Lithium Ion 1750mAh

  Giá: 3.960.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola Magone VZ-28

  Máy bộ đàm Motorola Magone VZ-28

  Giá: 2.600.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola Magone VZ-20

  Máy bộ đàm Motorola Magone VZ-20

  Giá: 2.748.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola GP 340

  Máy bộ đàm Motorola GP 340

  Giá: 1.760.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola CP 1800

  Máy bộ đàm Motorola CP 1800

  Giá: 1.760.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola CP 1400 PLUS

  Máy bộ đàm Motorola CP 1400 PLUS

  Giá: 1.660.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola GP 368 PLUS

  Máy bộ đàm Motorola GP 368 PLUS

  Giá: 1.560.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418

  Máy bộ đàm Motorola CLARIGO-418

  Giá: 1.480.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola SMP-418

  Máy bộ đàm Motorola SMP-418

  Giá: 1.480.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

  Máy bộ đàm Motorola MagOne A8

  Giá: 1.450.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola GP328 PLUS

  Máy bộ đàm Motorola GP328 PLUS

  Giá: 1.350.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola GP 728

  Máy bộ đàm Motorola GP 728

  Giá: 1.250.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

 • Máy bộ đàm Motorola MT 918

  Máy bộ đàm Motorola MT 918

  Giá: 950.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Motorola

  Khoảng giá: 500 ngàn - 1 triệu

 • Tổng đài IP Grandstream UCM6510

  Tổng đài IP Grandstream UCM6510

  Giá: 43.500.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: granstream

  Phân loại: IP