• RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  Giá: 1.160.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 1600

  Loại ram: DDR3

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  Giá: 650.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 1333

  Loại ram: DDR3

 • Bộ laptop Kingmax DDR4 4Gb 2666

  Bộ laptop Kingmax DDR4 4Gb 2666

  Giá: 675.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingmax

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 2666

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingmax DDR4 4Gb 2400

  Ram laptop Kingmax DDR4 4Gb 2400

  Giá: 590.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Hãng khác

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 2400

  Loại ram: DDR4

 • Màn hình Laptop LCD Gương 14.1 Inch (có cáp)

  Màn hình Laptop LCD Gương 14.1 Inch (có cáp)

  Giá: 1.290.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 14,1 inch

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình Laptop LCD Gương 15.4 Inch

  Màn hình Laptop LCD Gương 15.4 Inch

  Giá: 1.490.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 15,4 inch

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình Laptop14.0 Inch (Led Dày)

  Màn hình Laptop14.0 Inch (Led Dày)

  Giá: 1.690.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 14 inch

  Phân loại: Led dày

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình Laptop 15.6 Inch (Led Dày)

  Màn hình Laptop 15.6 Inch (Led Dày)

  Giá: 1.690.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 15,6 inch

  Phân loại: Led dày

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình Laptop LED 15.6 Inch (Mỏng-30 chân full HD)

  Màn hình Laptop LED 15.6 Inch (Mỏng-30 chân full HD)

  Giá: 2.490.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 15,6 inch

  Phân loại: Led mỏng

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn Laptop 15.6 Inch ( Mỏng)

  Màn Laptop 15.6 Inch ( Mỏng)

  Giá: 1.690.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 15,6 inch

  Phân loại: Led mỏng

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình laptop LED 14 Inch 30 chân (Led Mỏng)

  Màn hình laptop LED 14 Inch 30 chân (Led Mỏng)

  Giá: 1.690.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 14 inch

  Phân loại: Led mỏng

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Caddy Bay 9.5mm - Gắn Ổ Cứng Thay Ổ Quang Laptop

  Caddy Bay 9.5mm - Gắn Ổ Cứng Thay Ổ Quang Laptop

  Giá: 99.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Hãng khác

 • Bàn phím laptop Samsung NP300-NP305

  Bàn phím laptop Samsung NP300-NP305

  Giá: 390.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  hãng sản xuất: Samsung

 • Bàn phím laptop Samsung R522-R520

  Bàn phím laptop Samsung R522-R520

  Giá: 490.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  hãng sản xuất: Samsung

 • Bàn phím MTXT Samsung NC108-NC10-N150-N148-N128-NB30-NB20

  Bàn phím MTXT Samsung NC108-NC10-N150-N148-N128-NB30-NB20

  Giá: 390.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  hãng sản xuất: Samsung

 • Bàn phím laptop Samsung N100

  Bàn phím laptop Samsung N100

  Giá: 790.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  hãng sản xuất: Samsung

 • Bàn phím laptop Samsung NP350

  Bàn phím laptop Samsung NP350

  Giá: 490.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  hãng sản xuất: Samsung

 • Bàn phím laptop Samsung R538-R540

  Bàn phím laptop Samsung R538-R540

  Giá: 490.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  hãng sản xuất: Samsung

 • Bàn phím laptop Samsung R408-R409-R439

  Bàn phím laptop Samsung R408-R409-R439

  Giá: 590.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  hãng sản xuất: Samsung

 • Bàn phím dành cho laptop HP H540-6520S

  Bàn phím dành cho laptop HP H540-6520S

  Giá: 390.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  hãng sản xuất: HP