• Dây mini Display port ra HDMI

  Dây mini Display port ra HDMI

  Giá: 110.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

  Loại thiết bị chuyển đổi: Cáp Mini Displayport sang HDMI

 • dây micro HDMI ra HDMI

  dây micro HDMI ra HDMI

  Giá: 90.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Bộ kéo dài VGA bằng dây mạng 60m

  Bộ kéo dài VGA bằng dây mạng 60m

  Giá: 210.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Bộ truyền HDMI qua dây quang OPTICAL kéo xa 25km tích hợp USB 2.1

  Bộ truyền HDMI qua dây quang OPTICAL kéo xa 25km tích hợp USB 2.1

  Giá: 2.950.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

 • Bộ truyền HDMI qua dây quang OPTICAL kéo xa 25Km không usb

  Bộ truyền HDMI qua dây quang OPTICAL kéo xa 25Km không usb

  Giá: 2.500.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

 • Bộ truyền HDMI qua dây lan kéo xa 150M

  Bộ truyền HDMI qua dây lan kéo xa 150M

  Giá: 2.300.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Bộ truyền HDMI qua dây lan kéo xa 30m

  Bộ truyền HDMI qua dây lan kéo xa 30m

  Giá: 290.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Dây usb 2.0 EASYCAP ghi hình ảnh từ tivi vào máy tính dạng video

  Dây usb 2.0 EASYCAP ghi hình ảnh từ tivi vào máy tính dạng video

  Giá: 290.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • balun kéo dài cổng USB qua lan 50m

  balun kéo dài cổng USB qua lan 50m

  Giá: 190.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: dưới 200k

 • Hup chia cổng usb SSK ovan 4 cổng

  Hup chia cổng usb SSK ovan 4 cổng

  Giá: 130.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • hup chia cổng usb 4 công tắc

  hup chia cổng usb 4 công tắc

  Giá: 60.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Bộ chia tín hiệu AV 1 ra 8

  Bộ chia tín hiệu AV 1 ra 8

  Giá: 390.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Bộ chia tín hiệu AV 1 ra 4

  Bộ chia tín hiệu AV 1 ra 4

  Giá: 300.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • bộ chia máy in 1-4

  bộ chia máy in 1-4

  Giá: 160.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

 • bộ chia máy in 1-2 dùng cho hai máy tính

  bộ chia máy in 1-2 dùng cho hai máy tính

  Giá: 135.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • bộ gộp HDMI 5 vào 1 có điều khiển

  bộ gộp HDMI 5 vào 1 có điều khiển

  Giá: 350.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Bộ gộp chia VGA 2 vào 4 ra màn hình

  Bộ gộp chia VGA 2 vào 4 ra màn hình

  Giá: 490.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Bộ gộp VGA 2 vào 1 màn hình Ugreen

  Bộ gộp VGA 2 vào 1 màn hình Ugreen

  Giá: 350.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • bộ gộp VGA 2 vào 1

  bộ gộp VGA 2 vào 1

  Giá: 180.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

 • Dây chia VGA 1-2

  Dây chia VGA 1-2

  Giá: 60.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu