• Thiết bị chuyển mạch TL_SG1016DE

  Thiết bị chuyển mạch TL_SG1016DE

  Giá: 2.250.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 16 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch TL_SG1024DE

  Thiết bị chuyển mạch TL_SG1024DE

  Giá: 2.990.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 24 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch TL_ SG1048

  Thiết bị chuyển mạch TL_ SG1048

  Giá: 7.990.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Trên 3 triệu

  Số cổng: 48 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • thiết bị chuyển mạch TL-SG1024D

  thiết bị chuyển mạch TL-SG1024D

  Giá: 2.099.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 24 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • thiết bị chuyển mạch TL_SG1016D

  thiết bị chuyển mạch TL_SG1016D

  Giá: 1.599.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 16 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bi chuyển mạch SG116

  Thiết bi chuyển mạch SG116

  Giá: 1.399.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 16 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch giga bit TL_ SG1008D

  Thiết bị chuyển mạch giga bit TL_ SG1008D

  Giá: 579.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số cổng: 8 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch gigabit SG1005D

  Thiết bị chuyển mạch gigabit SG1005D

  Giá: 399.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số cổng: 5 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000