• Ram laptop Kingston DDR4 16Gb 2400

  Ram laptop Kingston DDR4 16Gb 2400

  Giá: 2.690.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 16GB

  Buss: 2400

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingston DDR4 8Gb 2400

  Ram laptop Kingston DDR4 8Gb 2400

  Giá: 1.070.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 8GB

  Buss: 2400

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingston DDR4 8Gb 3200

  Ram laptop Kingston DDR4 8Gb 3200

  Giá: 1.250.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 8GB

  Buss: 3200

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingston DDR4 8Gb 2666

  Ram laptop Kingston DDR4 8Gb 2666

  Giá: 1.100.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 8GB

  Buss: 2666

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingston DDR4 4Gb 2666

  Ram laptop Kingston DDR4 4Gb 2666

  Giá: 600.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 2666

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingston DDR4 16Gb 3200

  Ram laptop Kingston DDR4 16Gb 3200

  Giá: 2.420.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 16GB

  Buss: 3200

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingston DDR4 16Gb 2666

  Ram laptop Kingston DDR4 16Gb 2666

  Giá: 2.240.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 16GB

  Buss: 2666

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingston DDR4 4Gb 2400

  Ram laptop Kingston DDR4 4Gb 2400

  Giá: 580.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 2400

  Loại ram: DDR4

 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  Giá: 1.150.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 8GB

  Buss: 1600

  Loại ram: DDR3

 • RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  RAM Laptop Kingston 8Gb DDR3 1600 (Haswell)

  Giá: 1.160.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 1600

  Loại ram: DDR3

 • RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  RAM Laptop Kingston 4Gb DDR3 1333

  Giá: 650.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingston

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 1333

  Loại ram: DDR3

 • Bộ laptop Kingmax DDR4 4Gb 2666

  Bộ laptop Kingmax DDR4 4Gb 2666

  Giá: 675.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Kingmax

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 2666

  Loại ram: DDR4

 • Ram laptop Kingmax DDR4 4Gb 2400

  Ram laptop Kingmax DDR4 4Gb 2400

  Giá: 590.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Hãng khác

  Dung lượng: 4GB

  Buss: 2400

  Loại ram: DDR4