• Ổ cứng SSD Kingston KC2000 250GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3x4

  Ổ cứng SSD Kingston KC2000 250GB M.2 2280 PCIe NVMe Gen 3x4

  Giá: 1.600.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

  Dung lượng: 250GB

  Kết nối: M.2 SATA

  Kích thước: M.2 2280

 • Ổ cứng SSD Kingston UV500 240G M.2 2280

  Ổ cứng SSD Kingston UV500 240G M.2 2280

  Giá: 1.100.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

  Dung lượng: 240GB

  Kết nối: M.2 SATA

  Kích thước: M.2 2280

 • Ổ cứng SSD Kingston UV500 120G M.2 2280

  Ổ cứng SSD Kingston UV500 120G M.2 2280

  Giá: 729.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

 • Ổ cứng SSD Kingston A400 240G M.2 2280

  Ổ cứng SSD Kingston A400 240G M.2 2280

  Giá: 829.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

  Dung lượng: 240GB

  Kết nối: M.2 SATA

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Kingston A400 120G M.2 2280

  Ổ cứng SSD Kingston A400 120G M.2 2280

  Giá: 580.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

  Dung lượng: 120GB

  Kết nối: M.2 SATA

  Kích thước: M.2 2280

 • Ổ cứng SSD Kingston A400 240GB 2.5

  Ổ cứng SSD Kingston A400 240GB 2.5

  Giá: 899.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

  Dung lượng: 240GB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Kingston A400 120GB 2.5

  Ổ cứng SSD Kingston A400 120GB 2.5

  Giá: 599.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

  Dung lượng: 120GB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Kingston UV500 480GB 2.5

  Ổ cứng SSD Kingston UV500 480GB 2.5

  Giá: 1.699.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

  Dung lượng: 480GB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Kingston UV500 240GB 2.5

  Ổ cứng SSD Kingston UV500 240GB 2.5

  Giá: 1.100.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

  Dung lượng: 240GB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Kingston UV500 120GB 2.5

  Ổ cứng SSD Kingston UV500 120GB 2.5

  Giá: 699.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Dưới 1 triệu

  Dung lượng: 120GB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Kingston Furry RGB 480GB 2.5

  Ổ cứng SSD Kingston Furry RGB 480GB 2.5

  Giá: 3.600.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: KINGSTON

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

  Dung lượng: 480GB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Kingston Furry RGB 240GB 2.5

  Ổ cứng SSD Kingston Furry RGB 240GB 2.5

  Giá: 1.600.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

 • Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 1TB 2.5

  Ổ cứng SSD Samsung 860 PRO 1TB 2.5

  Giá: 9.000.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Khoảng giá: Từ 5 triệu tới 10 triệu

  Dung lượng: 1TB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB 2.5

  Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 1TB 2.5

  Giá: 4.900.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Khoảng giá: Từ 3 triệu tới 5 triệu

  Dung lượng: 1TB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB 2.5

  Ổ cứng SSD Samsung 860 EVO 500GB 2.5

  Giá: 2.600.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

  Dung lượng: 500GB

  Kết nối: SATA 3

  Kích thước: 2.5"

 • Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 PCIe NVMe 3x4

  Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 1TB M.2 2280 PCIe NVMe 3x4

  Giá: 7.000.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Khoảng giá: Từ 5 triệu tới 10 triệu

  Dung lượng: 1TB

  Kết nối: M.2 NVMe

  Kích thước: M.2 2280

 • Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2 PCIe NVMe 3x4

  Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 500GB M.2 PCIe NVMe 3x4

  Giá: 3.900.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Khoảng giá: Từ 3 triệu tới 5 triệu

  Dung lượng: 500GB

  Kết nối: M.2 NVMe

  Kích thước: M.2 2280

 • Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 250GB M.2 PCIe NVMe 3x4

  Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 250GB M.2 PCIe NVMe 3x4

  Giá: 2.580.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Khoảng giá: Từ 1 triệu tới 3 triệu

  Dung lượng: 250GB

  Kết nối: M.2 NVMe

  Kích thước: M.2 2280

 • Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 2TB M.2 PCIe NVMe 3x4

  Ổ cứng SSD Samsung 970 EVO Plus 2TB M.2 PCIe NVMe 3x4

  Giá: 15.000.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Dung lượng: 2TB

  Kết nối: M.2 NVMe

  Kích thước: M.2 2280

 • Ổ cứng SSD Samsung 970 PRO 1TB M.2 2280 PCIe NVMe 3x4

  Ổ cứng SSD Samsung 970 PRO 1TB M.2 2280 PCIe NVMe 3x4

  Giá: 10.500.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SAMSUNG

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Dung lượng: 1TB

  Kết nối: M.2 NVMe

  Kích thước: M.2 2280