• Ổ cứng HDD Seagate IRONWOLF NAS 4TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate IRONWOLF NAS 4TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA3

  Giá: 4.000.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 4TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk 4TB 3.5 inch 7200RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk 4TB 3.5 inch 7200RPM, SATA3

  Giá: 2.850.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 4TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk SURVEILLANCE 3TB 3.5 inch 5900RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk SURVEILLANCE 3TB 3.5 inch 5900RPM, SATA3

  Giá: 2.600.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 3TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 3TB 3.5 inch 5400RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 3TB 3.5 inch 5400RPM, SATA3

  Giá: 2.300.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 3TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate IRONWOLF NAS 2TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate IRONWOLF NAS 2TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA3

  Giá: 2.359.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 2TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate FireCuda 2TB 3.5 inch 7200RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate FireCuda 2TB 3.5 inch 7200RPM, SATA3

  Giá: 2.699.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 2TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk SURVEILLANCE 2TB 3.5inch, 5900RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk SURVEILLANCE 2TB 3.5inch, 5900RPM, SATA3

  Giá: 1.550.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 2TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 2TB 3.5 inch, 7200RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate Barracuda 2TB 3.5 inch, 7200RPM, SATA3

  Giá: 1.600.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 2TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate Barracuda Pro 2TB 3.5 inch, 7200rpm, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate Barracuda Pro 2TB 3.5 inch, 7200rpm, SATA3

  Giá: 3.340.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 2 triệu - 4 triệu

  Dung lượng: 2TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate IRONWOLF NAS 1TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate IRONWOLF NAS 1TB 3.5 inch, 5900RPM, SATA3

  Giá: 1.550.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: Dưới 2 triệu

  Dung lượng: 1TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate FireCuda 1TB 3.5 inch 7200RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate FireCuda 1TB 3.5 inch 7200RPM, SATA3

  Giá: 1.900.000 VND

  Bảo hành: 60 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: Dưới 2 triệu

  Dung lượng: 1TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate BarraCuda 1TB 3.5 inch 7200RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate BarraCuda 1TB 3.5 inch 7200RPM, SATA3

  Giá: 1.000.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

 • Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk 1TB 3.5 inch 5900RPM, SATA3

  Ổ cứng HDD Seagate SkyHawk 1TB 3.5 inch 5900RPM, SATA3

  Giá: 1.000.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: Dưới 2 triệu

  Dung lượng: 1TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch

 • Ổ cứng HDD Seagate Barracuda Pro 4TB 3.5

  Ổ cứng HDD Seagate Barracuda Pro 4TB 3.5

  Giá: 4.800.000 VND

  Bảo hành: 60 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: SEAGATE

  Khoảng giá: 4 triệu - 8 triệu

  Dung lượng: 4TB

  Chuẩn cắm: Sata3

  Kích thước: 3,5 inch