• thiết bị phát wifi WR841HP

  thiết bị phát wifi WR841HP

  Giá: 869.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi tplink ACher C58HP

  thiết bị phát wifi tplink ACher C58HP

  Giá: 1.729.000 VND

  Bảo hành: 12 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 3x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi Acher MR200

  thiết bị phát wifi Acher MR200

  Giá: 3.099.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Trên 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi MR6400

  thiết bị phát wifi MR6400

  Giá: 2.599.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi TL_MR3020

  thiết bị phát wifi TL_MR3020

  Giá: 469.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số lượng ăng-ten: KHT

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi tplink MR3420

  thiết bị phát wifi tplink MR3420

  Giá: 699.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • Thiết bj phát wifi TPlink WR941HP

  Thiết bj phát wifi TPlink WR941HP

  Giá: 1.139.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 3x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi TPLINK WR841N

  thiết bị phát wifi TPLINK WR841N

  Giá: 359.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi TPLINK WR840N

  thiết bị phát wifi TPLINK WR840N

  Giá: 319.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị phát wifi TPLINK WR940N

  thiết bị phát wifi TPLINK WR940N

  Giá: 579.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số lượng ăng-ten: 3x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • Thiết bị mạng modem router wifi TL_WR845N

  Thiết bị mạng modem router wifi TL_WR845N

  Giá: 469.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số lượng ăng-ten: 3x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac

 • Thiết bị mạng modem router wifi Acher C50

  Thiết bị mạng modem router wifi Acher C50

  Giá: 749.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số lượng ăng-ten: 4x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • Thiết bị modem router wifi Acher C60

  Thiết bị modem router wifi Acher C60

  Giá: 899.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số lượng ăng-ten: 5x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11 a/b/g/n/ac

 • Thiết bị mạng modem router wifi- Acher c6

  Thiết bị mạng modem router wifi- Acher c6

  Giá: 1.499.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 4x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • Thiết bị mạng modem router wifi Acher C20

  Thiết bị mạng modem router wifi Acher C20

  Giá: 599.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số lượng ăng-ten: 2x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • Thiết bị mạng modem router wifi Archer C7

  Thiết bị mạng modem router wifi Archer C7

  Giá: 2.449.000 VND

  Bảo hành: 24tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 3x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • thiết bị router wifi Acher C9(EU)

  thiết bị router wifi Acher C9(EU)

  Giá: 3.699.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Trên 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 3x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • Thiết bị router wifi acher C3150(EU)

  Thiết bị router wifi acher C3150(EU)

  Giá: 5.599.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Trên 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 4x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • TPLINK router wifi ACher C5400

  TPLINK router wifi ACher C5400

  Giá: 7.499.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Trên 3 triệu

  Số lượng ăng-ten: 8x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz / 5 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11ac/n/a và IEEE 802.11b/g/n

 • Bộ phát WiFi Mercusys 300Mbps 04 Ăng Ten -MW325R

  Bộ phát WiFi Mercusys 300Mbps 04 Ăng Ten -MW325R

  Giá: 245.000 VND

  Bảo hành:

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: MERCUSYS

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số lượng ăng-ten: 4x ngoài

  Băng tần hỗ trợ: 2.4 GHz

  Chuẩn kết nối: 802.11 b/g/n