• Máy Fax Brother 2840

  Máy Fax Brother 2840

  Giá: 4.500.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

 • Máy Fax Canon L170

  Máy Fax Canon L170

  7.400.000 VND

  Máy Fax Canon L170

  Giá: 7.400.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 4500C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 4500C

  Giá: 46.500.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy sợi

  Công suất: >20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 1000C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 1000C

  Giá: 42.300.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy sợi

  Công suất: Hủy liên tục

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 2500C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 2500C

  Giá: 34.600.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: >20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 5700C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 5700C

  Giá: 34.200.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 5 tờ - 8 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 4000C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 4000C

  Giá: 33.300.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy sợi

  Công suất: >20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 5000C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 5000C

  Giá: 32.500.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy sợi

  Công suất: >20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 3500C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 3500C

  Giá: 31.600.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy sợi

  Công suất: >20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 510C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 510C

  Giá: 23.600.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy sợi

  Công suất: >20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 5300C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 5300C

  Giá: 16.200.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 5 tờ - 8 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 526C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 526C

  Giá: 15.400.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 13 tờ - 20 tờ

 • Máy Hủy Tài liệu Silicon PS-536C

  Máy Hủy Tài liệu Silicon PS-536C

  Giá: 13.999.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: Trên 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 13 tờ - 20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 8900C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 8900C

  Giá: 7.900.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: 7 triệu - 10 triệu

  Kiểu hủy: Giấy sợi

  Công suất: 13 tờ - 20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 6800C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 6800C

  Giá: 6.900.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 5 tờ - 8 tờ

 • Máy Hủy Giấy Silicon PS-880C

  Máy Hủy Giấy Silicon PS-880C

  Giá: 6.200.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 13 tờ - 20 tờ

 • Máy Hủy Giấy Silicon PS-3000C

  Máy Hủy Giấy Silicon PS-3000C

  Giá: 6.000.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: >20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 3000M

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 3000M

  Giá: 5.700.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 13 tờ - 20 tờ

 • Máy hủy tài liệu Silicon PS 890C

  Máy hủy tài liệu Silicon PS 890C

  Giá: 5.690.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: 3 triệu - 5 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 13 tờ - 20 tờ

 • Máy Hủy Tài liệu Silicon PS 836C

  Máy Hủy Tài liệu Silicon PS 836C

  Giá: 5.550.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: Silicon

  Khoảng giá: 3 triệu - 5 triệu

  Kiểu hủy: Giấy Vụn

  Công suất: 13 tờ - 20 tờ