• Màn hình Laptop LCD Gương 14.1 Inch (có cáp)

  Màn hình Laptop LCD Gương 14.1 Inch (có cáp)

  Giá: 1.290.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 14,1 inch

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình Laptop LCD Gương 15.4 Inch

  Màn hình Laptop LCD Gương 15.4 Inch

  Giá: 1.490.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 15,4 inch

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình Laptop14.0 Inch (Led Dày)

  Màn hình Laptop14.0 Inch (Led Dày)

  Giá: 1.690.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 14 inch

  Phân loại: Led dày

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình Laptop 15.6 Inch (Led Dày)

  Màn hình Laptop 15.6 Inch (Led Dày)

  Giá: 1.690.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 15,6 inch

  Phân loại: Led dày

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình Laptop LED 15.6 Inch (Mỏng-30 chân full HD)

  Màn hình Laptop LED 15.6 Inch (Mỏng-30 chân full HD)

  Giá: 2.490.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 15,6 inch

  Phân loại: Led mỏng

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn Laptop 15.6 Inch ( Mỏng)

  Màn Laptop 15.6 Inch ( Mỏng)

  Giá: 1.690.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 15,6 inch

  Phân loại: Led mỏng

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không

 • Màn hình laptop LED 14 Inch 30 chân (Led Mỏng)

  Màn hình laptop LED 14 Inch 30 chân (Led Mỏng)

  Giá: 1.690.000 VND

  Bảo hành: 6 THÁNG

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kích thước: 14 inch

  Phân loại: Led mỏng

  Số chân: 1 chân cắm

  Cảm ứng: Không