• LOA BLUETOOTH X5

  LOA BLUETOOTH X5

  360.000 VND

  LOA BLUETOOTH X5

  Giá: 360.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa di động

  Chức năng điều khiển: Kết nối Bluetooth

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA BLUETOOTH X8

  LOA BLUETOOTH X8

  510.000 VND

  LOA BLUETOOTH X8

  Giá: 510.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa di động

  Chức năng điều khiển: Kết nối Bluetooth

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA BLUETOOTH X1

  LOA BLUETOOTH X1

  220.000 VND

  LOA BLUETOOTH X1

  Giá: 220.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa di động

  Chức năng điều khiển: Kết nối Bluetooth

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 4.1 TAKO W-7500

  LOA 4.1 TAKO W-7500

  1.340.000 VND

  LOA 4.1 TAKO W-7500

  Giá: 1.340.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: 4.1

  Chức năng điều khiển: Có điều khiển

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.2 Ruizu G15

  LOA 2.2 Ruizu G15

  Giá: 290.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa mini nguồn USB

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

 • LOA 2.2 Ruizu G09

  LOA 2.2 Ruizu G09

  Giá: 310.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa mini nguồn USB

  Hãng sản xuất: HÃNG KHÁC

 • LOA 2.1 SB-300

  LOA 2.1 SB-300

  2.200.000 VND

  LOA 2.1 SB-300

  Giá: 2.200.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: 2.1

  Chức năng điều khiển: Có điều khiển

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.1 TAKO W-920

  LOA 2.1 TAKO W-920

  Giá: 945.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: 2.1

  Chức năng điều khiển: Có điều khiển

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.1 TAKO W-910

  LOA 2.1 TAKO W-910

  Giá: 900.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: 2.1

  Chức năng điều khiển: Có điều khiển

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.1 TAKO- W900

  LOA 2.1 TAKO- W900

  1.420.000 VND

  LOA 2.1 TAKO- W900

  Giá: 1.420.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: 2.1

  Chức năng điều khiển: Có điều khiển

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.1 TAKO-888

  LOA 2.1 TAKO-888

  590.000 VND

  LOA 2.1 TAKO-888

  Giá: 590.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: 2.1

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.1 TAKO W666

  LOA 2.1 TAKO W666

  Giá: 430.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: 2.1

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.0 / TAKO-A770

  LOA 2.0 / TAKO-A770

  Giá: 245.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa mini nguồn USB

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.0 / TAKO-A760

  LOA 2.0 / TAKO-A760

  Giá: 200.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa mini nguồn USB

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.0 / TAKO A730

  LOA 2.0 / TAKO A730

  Giá: 210.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa mini nguồn USB

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.0 / TAKO A850

  LOA 2.0 / TAKO A850

  Giá: 135.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa mini nguồn USB

  Hãng sản xuất: TAKO

 • LOA 2.0 / TAKO A820

  LOA 2.0 / TAKO A820

  Giá: 180.000 VND

  Bảo hành: 12 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Kiểu loa: Loa mini nguồn USB

  Hãng sản xuất: TAKO