• đầu ghi IP DHI-NVR4108HS-4KS2 8 kênh

  đầu ghi IP DHI-NVR4108HS-4KS2 8 kênh

  Giá: 3.410.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Ip

 • đầu ghi ip dahua 4 kênh DHI-NVR4104HS-4KS2

  đầu ghi ip dahua 4 kênh DHI-NVR4104HS-4KS2

  Giá: 3.265.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Ip

 • đầu ghi ip dahua 4 kênh DHI-NVR2104HS-4KS2

  đầu ghi ip dahua 4 kênh DHI-NVR2104HS-4KS2

  Giá: 2.400.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Ip

 • đầu ghi dahua 32 kênh DH-XVR5232AN-X

  đầu ghi dahua 32 kênh DH-XVR5232AN-X

  Giá: 12.560.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 12 triệu - 14 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 32 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi HDCVI dahua 16 kênh DH-XVR5116HS-X

  đầu ghi HDCVI dahua 16 kênh DH-XVR5116HS-X

  Giá: 5.265.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 16 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi HDCVI dahua 8 kênh DH-XVR5108HS-X

  đầu ghi HDCVI dahua 8 kênh DH-XVR5108HS-X

  Giá: 4.048.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 4 triệu - 5 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi dahua 4 kênh DH-XVR5104HS-X1

  đầu ghi dahua 4 kênh DH-XVR5104HS-X1

  Giá: 2.560.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • Đầu ghi dahua 16 kênh DH-XVR4116HS-X

  Đầu ghi dahua 16 kênh DH-XVR4116HS-X

  Giá: 3.760.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 16 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi dahua 8 kênh DH-XVR4108HS-X1

  đầu ghi dahua 8 kênh DH-XVR4108HS-X1

  Giá: 2.960.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi dahua 4 kênh DH-XVR4104HS-X1

  đầu ghi dahua 4 kênh DH-XVR4104HS-X1

  Giá: 2.176.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi HDCVI dahua 8 kênh XVR1A08

  đầu ghi HDCVI dahua 8 kênh XVR1A08

  Giá: 2.080.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi HDCVI dahua XVR1A04 4 kênh

  đầu ghi HDCVI dahua XVR1A04 4 kênh

  Giá: 1.615.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi hình camera ip ezviz CS-X5C-8APEC 8 kênh

  đầu ghi hình camera ip ezviz CS-X5C-8APEC 8 kênh

  Giá: 1.788.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: EZVIZ

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Ip

 • đầu ghi hình camera ip ezviz

  đầu ghi hình camera ip ezviz

  Giá: 1.465.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: EZVIZ

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Ip

 • ĐẦU GHI HIKVISION HỖ TRỢ CAMERA HD-TVI-5MP DS-7208HUHI-K1/UHK

  ĐẦU GHI HIKVISION HỖ TRỢ CAMERA HD-TVI-5MP DS-7208HUHI-K1/UHK

  Giá: 4.014.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 4 triệu - 5 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • ĐẦU GHI HỖ TRỢ CAMERA HD-TVI 5MP DS-7204HUHI-K1/UHK

  ĐẦU GHI HỖ TRỢ CAMERA HD-TVI 5MP DS-7204HUHI-K1/UHK

  Giá: 2.442.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI-DVR THÔNG MINH ACUSENSE-TURBO HD 5.0 DS-7208HTHI-K2

  ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI-DVR THÔNG MINH ACUSENSE-TURBO HD 5.0 DS-7208HTHI-K2

  Giá: 9.096.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 8 triệu - 12 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Analog

 • ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI-DVR THÔNG MINH ACUSENSE -TURBO HD 5.0 DS-7204HTHI-K2

  ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI-DVR THÔNG MINH ACUSENSE -TURBO HD 5.0 DS-7204HTHI-K2

  Giá: 5.286.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI-DVR THÔNG MINH ACUSENSE-TURBO HD 5.0 DS-7204HTHI-K1

  ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI-DVR THÔNG MINH ACUSENSE-TURBO HD 5.0 DS-7204HTHI-K1

  Giá: 4.674.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 4 triệu - 5 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI-DVR THÔNG MINH ACUSENSE-HD-TURBO 5.0 IDS-7208HUHI-K2/4S

  ĐẦU GHI HIKVISION HD-TVI-DVR THÔNG MINH ACUSENSE-HD-TURBO 5.0 IDS-7208HUHI-K2/4S

  Giá: 6.354.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Ip