• camera ip wifi không dây DH-IPC-A15P 1M

  camera ip wifi không dây DH-IPC-A15P 1M

  Giá: 2.792.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Cổng lan: Có

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip wifi không dây DH-IPC-K15P 1.0MP

  camera ip wifi không dây DH-IPC-K15P 1.0MP

  Giá: 1.976.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip wifi dahua DH-IPC-C35P

  camera ip wifi dahua DH-IPC-C35P

  Giá: 1.840.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip wifi dahua DH-IPC-C15P 1MP

  camera ip wifi dahua DH-IPC-C15P 1MP

  Giá: 1.568.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera IP Wifi Dahua không dây DH-IPC-C22P-Imou 2MP

  camera IP Wifi Dahua không dây DH-IPC-C22P-Imou 2MP

  Giá: 1.265.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip wifi IPC-A22P-IMOU

  camera ip wifi IPC-A22P-IMOU

  Giá: 1.625.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera IP wifi DH_IPC_C12P-IMOU

  camera IP wifi DH_IPC_C12P-IMOU

  Giá: 1.145.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera hồng ngoại IP IPC-A12P-Imou 1MP

  camera hồng ngoại IP IPC-A12P-Imou 1MP

  Giá: 1.385.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • CAMERA HIKVISION IP WIFI DS-IPBO1QEF-IW

  CAMERA HIKVISION IP WIFI DS-IPBO1QEF-IW

  Giá: 1.326.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • CAMERA IP WIFI HIKVISON DS-2CV2Q21FD-IW(B)

  CAMERA IP WIFI HIKVISON DS-2CV2Q21FD-IW(B)

  1.416.000 VND

  Tặng: Thẻ nhớ

  CAMERA IP WIFI HIKVISON DS-2CV2Q21FD-IW(B)

  Giá: 1.416.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • CAMERA IP WIFI HIKVISON DS-2CD2F22FWD-IWS

  CAMERA IP WIFI HIKVISON DS-2CD2F22FWD-IWS

  Giá: 3.402.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: trên 3 triệu

  Cổng lan: Có

  Chức năng: Báo động

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CV2U21FD-IW

  camera ip hikvision DS-2CV2U21FD-IW

  Giá: 1.330.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CV2Q21FD-IW

  camera ip hikvision DS-2CV2Q21FD-IW

  Giá: 1.770.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision SH-IPB21QF-IW

  camera ip hikvision SH-IPB21QF-IW

  Giá: 1.770.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW

  camera ip hikvision DS-2CV2Q01EFD-IW

  Giá: 1.330.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CV2U01EFD-IW 1MP

  camera ip hikvision DS-2CV2U01EFD-IW 1MP

  1.135.000 VND

  Tặng: thẻ nhớ 16G

  camera ip hikvision DS-2CV2U01EFD-IW 1MP

  Giá: 1.135.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision SH-IVB21UF-IW 2MP

  camera ip hikvision SH-IVB21UF-IW 2MP

  Giá: 1.330.000 VND

  Bảo hành: 24 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CD2021G1-IDW1 2M

  camera ip hikvision DS-2CD2021G1-IDW1 2M

  Giá: 1.770.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CD2121G1-IDW1

  camera ip hikvision DS-2CD2121G1-IDW1

  Giá: 1.900.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CD2421G0-IW 2M

  camera ip hikvision DS-2CD2421G0-IW 2M

  Giá: 1.970.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có