• camera ip wifi không dây DH-IPC-K15P 1.0MP

  camera ip wifi không dây DH-IPC-K15P 1.0MP

  Giá: 1.976.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip wifi dahua DH-IPC-C35P

  camera ip wifi dahua DH-IPC-C35P

  Giá: 1.840.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip wifi dahua DH-IPC-C15P 1MP

  camera ip wifi dahua DH-IPC-C15P 1MP

  Giá: 1.568.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera IP Wifi Dahua không dây DH-IPC-C22P-Imou 2MP

  camera IP Wifi Dahua không dây DH-IPC-C22P-Imou 2MP

  Giá: 1.265.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera IP wifi DH_IPC_C12P-IMOU

  camera IP wifi DH_IPC_C12P-IMOU

  Giá: 1.145.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • CAMERA IP WIFI HIKVISON DS-2CD2F22FWD-IWS

  CAMERA IP WIFI HIKVISON DS-2CD2F22FWD-IWS

  Giá: 3.402.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: trên 3 triệu

  Cổng lan: Có

  Chức năng: Báo động

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CV2U21FD-IW

  camera ip hikvision DS-2CV2U21FD-IW

  Giá: 1.330.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CV2U01EFD-IW 1MP

  camera ip hikvision DS-2CV2U01EFD-IW 1MP

  1.135.000 VND

  Tặng: thẻ nhớ 16G

  camera ip hikvision DS-2CV2U01EFD-IW 1MP

  Giá: 1.135.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision SH-IVB21UF-IW 2MP

  camera ip hikvision SH-IVB21UF-IW 2MP

  Giá: 1.330.000 VND

  Bảo hành: 24 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CD2021G1-IDW1 2M

  camera ip hikvision DS-2CD2021G1-IDW1 2M

  Giá: 1.770.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CD2121G1-IDW1

  camera ip hikvision DS-2CD2121G1-IDW1

  Giá: 1.900.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hikvision DS-2CD2421G0-IW 2M

  camera ip hikvision DS-2CD2421G0-IW 2M

  Giá: 1.970.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip wifi hikvision DS-2CD2455FWD-IW

  camera ip wifi hikvision DS-2CD2455FWD-IW

  Giá: 3.270.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: trên 3 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip Cube hồng ngoại hikvision D-2CD2463G0-IW 6MP

  camera ip Cube hồng ngoại hikvision D-2CD2463G0-IW 6MP

  Giá: 3.010.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: trên 3 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Báo động

  Kèm mic: Có

 • camera ip cube hồng ngoại hikvision DS-2CD2443G0-IW

  camera ip cube hồng ngoại hikvision DS-2CD2443G0-IW

  Giá: 2.520.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • camera ip hồng ngoại cube 'hikvision DS-2CD2423G0-IW (2MP)

  camera ip hồng ngoại cube 'hikvision DS-2CD2423G0-IW (2MP)

  Giá: 1.855.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Có

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • Camera ip wifi hikvision SH-IVB2U1F-IW

  Camera ip wifi hikvision SH-IVB2U1F-IW

  1.550.000 VND

  Tặng: Thẻ nhớ 16G

  Camera ip wifi hikvision SH-IVB2U1F-IW

  Giá: 1.550.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có

 • Camera ip wifi Hikvison SH-IVB01UEF-IW

  Camera ip wifi Hikvison SH-IVB01UEF-IW

  1.135.000 VND

  Tặng: Thẻ nhớ 16G

  Camera ip wifi Hikvison SH-IVB01UEF-IW

  Giá: 1.135.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Cổng lan: Không

  Chức năng: Thường

  Kèm mic: Có