• Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Z

  Camera HD-TVI hồng ngoại 3.0 Megapixel HIKVISION DS-2CE16F7T-IT3Z

  Giá: 2.970.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Độ phân giải: Camera 3MP

 • CAMERA HD-TVI 8MP DS-2CE16U1T-ITF

  CAMERA HD-TVI 8MP DS-2CE16U1T-ITF

  Giá: 1.530.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 8MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 30m

  Chống ngược sáng: Thường

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • CAMERA HIKVISION HD-TVI 5MP DS-2CE16HOT-ITPF

  CAMERA HIKVISION HD-TVI 5MP DS-2CE16HOT-ITPF

  Giá: 768.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 20m

  Chống ngược sáng: Thường

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • CAMERA HIKVISION HD-TVI 5MP DS-2CE16HOT-ITP

  CAMERA HIKVISION HD-TVI 5MP DS-2CE16HOT-ITP

  Giá: 768.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 500 ngàn - 1 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 20m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • CAMERA HIKVISON HD-TVI 2MP LED HỒNG NGOẠI / SIÊU NHẠY SÁNG DS-2CE16B2-IPF

  CAMERA HIKVISON HD-TVI 2MP LED HỒNG NGOẠI / SIÊU NHẠY SÁNG DS-2CE16B2-IPF

  Giá: 420.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: Dưới 500 ngàn

  Độ phân giải: Camera 2MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 20m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • camera ip hikvision DS-2CD1023G0-IU 2M

  camera ip hikvision DS-2CD1023G0-IU 2M

  Giá: 1.570.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 2MP

  Analog/ip: Ip

  Tầm xa: 30m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Có

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE19U7T-IT3ZF

  Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE19U7T-IT3ZF

  Giá: 3.714.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

  Độ phân giải: Camera 8MP

  Analog/ip: Ip

  Tầm xa: 50m - 80m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE19U1T-IT3ZF

  Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE19U1T-IT3ZF

  Giá: 2.874.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Độ phân giải: Camera 8MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 50m - 80m

  Chống ngược sáng: Thường

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE16U1T-IT5F

  Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE16U1T-IT5F

  Giá: 1.854.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 8MP

 • Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE16U1T-IT3F

  Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE16U1T-IT3F

  Giá: 1.764.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 8MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 50m - 80m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE16U1-ITF

  Camera Hikvision HD-TVI 8MP DS-2CE16U1-ITF

  Giá: 1.530.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 8MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 30m

  Chống ngược sáng: Thường

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 5MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC DS-2CE19H8T-IT3ZF

  Camera Hikvision HD-TVI 5MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC DS-2CE19H8T-IT3ZF

  Giá: 2.874.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 50m - 80m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 5MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC DS-2CE16H8T-IT5F

  Camera Hikvision HD-TVI 5MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC DS-2CE16H8T-IT5F

  Giá: 1.764.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 50m - 80m

  Chống ngược sáng: Thường

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 5MP-CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC DS-2CE16H8T-IT3F

  Camera Hikvision HD-TVI 5MP-CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC DS-2CE16H8T-IT3F

  Giá: 1.668.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

 • Camera Hikvision HD-TVI 5MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC DS-2CE16H8T-ITF

  Camera Hikvision HD-TVI 5MP CHỐNG NGƯỢC SÁNG THỰC DS-2CE16H8T-ITF

  Giá: 1.482.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

 • Camera hồng ngoại Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16HOT-IT3ZF

  Camera hồng ngoại Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16HOT-IT3ZF

  Giá: 1.668.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 35m - 50m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16H0T-IT5F

  Camera Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16H0T-IT5F

  Giá: 1.068.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 50m - 80m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16H0T-IT3F

  Camera Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16H0T-IT3F

  Giá: 972.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 500 ngàn - 1 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 35m - 50m

  Chống ngược sáng: Thường

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16HOT-ITF

  Camera Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16HOT-ITF

  Giá: 810.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 500 ngàn - 1 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 20m

  Chống ngược sáng: Thường

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường

 • Camera Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16H0T-ITPF 5MP

  Camera Hikvision HD-TVI 5MP DS-2CE16H0T-ITPF 5MP

  Giá: 768.000 VND

  Bảo hành: 24Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 500 ngàn - 1 triệu

  Độ phân giải: Camera 5MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 20m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Có

  Chức năng: thường