• đầu ghi IP DHI-NVR4108HS-4KS2 8 kênh

  đầu ghi IP DHI-NVR4108HS-4KS2 8 kênh

  Giá: 3.410.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Ip

 • đầu ghi ip dahua 4 kênh DHI-NVR4104HS-4KS2

  đầu ghi ip dahua 4 kênh DHI-NVR4104HS-4KS2

  Giá: 3.265.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Ip

 • đầu ghi ip dahua 4 kênh DHI-NVR2104HS-4KS2

  đầu ghi ip dahua 4 kênh DHI-NVR2104HS-4KS2

  Giá: 2.400.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Ip

 • đầu ghi dahua 32 kênh DH-XVR5232AN-X

  đầu ghi dahua 32 kênh DH-XVR5232AN-X

  Giá: 12.560.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 12 triệu - 14 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 32 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi HDCVI dahua 16 kênh DH-XVR5116HS-X

  đầu ghi HDCVI dahua 16 kênh DH-XVR5116HS-X

  Giá: 5.265.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 5 triệu - 7 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 16 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi HDCVI dahua 8 kênh DH-XVR5108HS-X

  đầu ghi HDCVI dahua 8 kênh DH-XVR5108HS-X

  Giá: 4.048.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 4 triệu - 5 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi dahua 4 kênh DH-XVR5104HS-X1

  đầu ghi dahua 4 kênh DH-XVR5104HS-X1

  Giá: 2.560.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • Đầu ghi dahua 16 kênh DH-XVR4116HS-X

  Đầu ghi dahua 16 kênh DH-XVR4116HS-X

  Giá: 3.760.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 3 triệu - 4 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 16 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi dahua 8 kênh DH-XVR4108HS-X1

  đầu ghi dahua 8 kênh DH-XVR4108HS-X1

  Giá: 2.960.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi dahua 4 kênh DH-XVR4104HS-X1

  đầu ghi dahua 4 kênh DH-XVR4104HS-X1

  Giá: 2.176.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi HDCVI dahua 8 kênh XVR1A08

  đầu ghi HDCVI dahua 8 kênh XVR1A08

  Giá: 2.080.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 2 triệu - 3 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 8 kênh

  Analog/ip: Analog

 • đầu ghi HDCVI dahua XVR1A04 4 kênh

  đầu ghi HDCVI dahua XVR1A04 4 kênh

  Giá: 1.615.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Số kênh đầu thu: Đầu ghi hình 4 kênh

  Analog/ip: Analog

 • camera quan sát dahua HDW1400EMP-A 4MP

  camera quan sát dahua HDW1400EMP-A 4MP

  Giá: 1.360.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 4MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 35m - 50m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Có

  Zoom: Không

 • camera quan sát dahua HFW1400EMP 4MP

  camera quan sát dahua HFW1400EMP 4MP

  Giá: 1.225.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 4MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 35m - 50m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • camera quan sát dahua HDW1400MP

  camera quan sát dahua HDW1400MP

  Giá: 1.016.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 4MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 30m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • camera quan sat dahua HFW1400DP 4MP

  camera quan sat dahua HFW1400DP 4MP

  Giá: 1.456.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 4MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 50m - 80m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • camera quan sát dahua HFW1400TP 4MP

  camera quan sát dahua HFW1400TP 4MP

  Giá: 1.016.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 4MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 30m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • camera quan sát dahua HFW1230SP 2MP

  camera quan sát dahua HFW1230SP 2MP

  Giá: 1.225.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: HIKVISION

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 2MP

  Analog/ip: Ip

  Tầm xa: 30m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • camera quan sát Dahua HFW1400SP 4MP

  camera quan sát Dahua HFW1400SP 4MP

  Giá: 1.120.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 1 triệu - 2 triệu

  Độ phân giải: Camera 4MP

  Analog/ip: Analog

  Tầm xa: 30m

  Chống ngược sáng: Wdr

  Kèm mic: Không

  Zoom: Không

  Chức năng: thường

 • camera quan sát DH-HAC-HFW1200MP-S4 2MP

  camera quan sát DH-HAC-HFW1200MP-S4 2MP

  Giá: 736.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: DAHUA

  Khoảng giá: 500 ngàn - 1 triệu

  Độ phân giải: Camera 2MP