• Bộ lưu điện Santak Online 3KVA Rack Mount (C3KR)

  Bộ lưu điện Santak Online 3KVA Rack Mount (C3KR)

  Giá: 28.500.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 3KVA

  Tính năng: Online

 • Bộ lưu điện Santak Rack Mount True - Online 2KVA - C2KR

  Bộ lưu điện Santak Rack Mount True - Online 2KVA - C2KR

  Giá: 25.000.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 3KVA

  Tính năng: Online

 • Bộ lưu điện Santak C3K (LCD)

  Bộ lưu điện Santak C3K (LCD)

  Giá: 24.500.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 3KVA

  Tính năng: Online

 • Bộ lưu điện Santak C2K LCD 2 KVA-1,8 KW

  Bộ lưu điện Santak C2K LCD 2 KVA-1,8 KW

  Giá: 21.200.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 2KVA

  Tính năng: Online

 • Bộ lưu điện Santak 2KVA Online (C2K)

  Bộ lưu điện Santak 2KVA Online (C2K)

  Giá: 18.000.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 2KVA

  Tính năng: Online

 • Bộ lưu điện Santak C1KR Online 1KVA_C1KR RackMount

  Bộ lưu điện Santak C1KR Online 1KVA_C1KR RackMount

  Giá: 9.950.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 1KVA

  Tính năng: Online

 • Bộ lưu điện Santak C1KS 1KVA - 0.9KW

  Bộ lưu điện Santak C1KS 1KVA - 0.9KW

  Giá: 8.990.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 2KVA

  Tính năng: Online

 • Bộ lưu điện Santak C1K LCD - 1 KVA 0.9 KW)

  Bộ lưu điện Santak C1K LCD - 1 KVA 0.9 KW)

  Giá: 8.300.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 1KVA

  Tính năng: Online

 • Bộ lưu điện Santak BL2000 Pro - 2000VA 1200W

  Bộ lưu điện Santak BL2000 Pro - 2000VA 1200W

  Giá: 5.850.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 2KVA

  Tính năng: Offline

 • Bộ lưu điện Santak Blazer 1000 Pro 1000VA/600W

  Bộ lưu điện Santak Blazer 1000 Pro 1000VA/600W

  Giá: 3.950.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 1KVA

  Tính năng: Offline

 • Bộ lưu điện Santak TG 1000 - 1000VA/600W

  Bộ lưu điện Santak TG 1000 - 1000VA/600W

  Giá: 2.500.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 1KVA

  Tính năng: Offline

 • Bộ lưu điện Santak TG500

  Bộ lưu điện Santak TG500

  Giá: 1.000.000 VND

  Bảo hành: 36 Tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Chủng loại: UPS Santak

  Hãng sản xuất: SANTAK

  Công suất: 500VA

  Tính năng: Offline