• Bộ chuyển đổi quang TPlink MC111CS

  Bộ chuyển đổi quang TPlink MC111CS

  Giá: 999.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số cổng: 2 cổng

  Kiểu switch: Switch cổng Quang

 • Bộc chuyển đổi quang điện tplink MC112CS

  Bộc chuyển đổi quang điện tplink MC112CS

  Giá: 999.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số cổng: 2 cổng

  Kiểu switch: Switch cổng Quang

 • bộ chuyển đổi quang điện TPlink MC210CS

  bộ chuyển đổi quang điện TPlink MC210CS

  Giá: 1.195.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 2 cổng

  Kiểu switch: Switch cổng Quang

 • Bộ chuyển đổi quang Tplink 10/100Mbps MC110CS

  Bộ chuyển đổi quang Tplink 10/100Mbps MC110CS

  Giá: 865.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số cổng: 2 cổng

  Kiểu switch: Switch cổng Quang

 • Thiết bị chuyển mạch TL_SG1016DE

  Thiết bị chuyển mạch TL_SG1016DE

  Giá: 2.250.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 16 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch TL_SG1024DE

  Thiết bị chuyển mạch TL_SG1024DE

  Giá: 2.990.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 24 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch TL_ SG1048

  Thiết bị chuyển mạch TL_ SG1048

  Giá: 7.990.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Trên 3 triệu

  Số cổng: 48 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • thiết bị chuyển mạch TL-SG1024D

  thiết bị chuyển mạch TL-SG1024D

  Giá: 2.099.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 24 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • thiết bị chuyển mạch TL_SG1016D

  thiết bị chuyển mạch TL_SG1016D

  Giá: 1.599.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 16 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bi chuyển mạch SG116

  Thiết bi chuyển mạch SG116

  Giá: 1.399.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 16 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch giga bit TL_ SG1008D

  Thiết bị chuyển mạch giga bit TL_ SG1008D

  Giá: 579.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số cổng: 8 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch gigabit SG1005D

  Thiết bị chuyển mạch gigabit SG1005D

  Giá: 399.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số cổng: 5 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100/1000

 • Thiết bị chuyển mạch POE SF1005P

  Thiết bị chuyển mạch POE SF1005P

  Giá: 1.159.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 5 cổng

  Kiểu switch: Switch POE

 • Thiết bị chuyển mạch TP-Link SF1008P

  Thiết bị chuyển mạch TP-Link SF1008P

  Giá: 1.279.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 8 cổng

  Kiểu switch: Switch POE

 • Thiết bị chuyển mạch TP-link TL_SF1048

  Thiết bị chuyển mạch TP-link TL_SF1048

  Giá: 2.699.000 VND

  Bảo hành: 36 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 1 tới 3 triệu

  Số cổng: 48 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100

 • Thiết bị chuyển mạch TP_Link SF1024

  Thiết bị chuyển mạch TP_Link SF1024

  Giá: 855.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số cổng: 24 cổng

  Kiểu switch: Switch thường

 • Thiết bị chuyển mạch TP_Link SF1024D

  Thiết bị chuyển mạch TP_Link SF1024D

  Giá: 929.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số cổng: 24 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100

 • Thiết bị chuyển mạch TPLINK SF1016DS

  Thiết bị chuyển mạch TPLINK SF1016DS

  Giá: 769.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 500k tới 1 Triệu

  Số cổng: 16 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100

 • TPLINK SF1016D

  TPLINK SF1016D

  499.000 VND

  TPLINK SF1016D

  Giá: 499.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Từ 200K đến 500 K

  Số cổng: 16 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100

 • TP_Link SF1008D

  TP_Link SF1008D

  180.000 VND

  TP_Link SF1008D

  Giá: 180.000 VND

  Bảo hành: 24 tháng

  Kho hàng: Còn hàng

  Mô tả tóm tắt

  Hãng sản xuất: TP-LINK

  Khoảng giá: Dưới 200 k

  Số cổng: 8 cổng

  Kiểu switch: Switch Ethernet 10/100